Jesteś tutaj

19. Ograniczenia w dysponowaniu i zabezpieczenia ustanowione na aktywach Grupy

Rzeczowe aktywa trwałe, do których Grupa ma ograniczony tytuł własności oraz stanowiących zabezpieczenie spłaty zobowiązań

Nazwa jednostkiTytuł zabezpieczeniaRodzaj zabezpieczeniaPodmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenieZadłużenie na dzień 31.12.2015 r.Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r.Okres na jaki zostało ustanowione zabezpieczenie
Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk” Zabezpieczenie pożyczki Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 450 tys. zł, zastaw rejestrowy Siemens Finance Sp. z o.o. 4 029 4 785 30 września 2020 r.
ENEA Wytwarzanie Zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego Hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, zastaw rejestrowy PKO BP S.A. - 16 330 26 sierpnia 2020 r.
ENEA Wytwarzanie Zabezpieczenie kredytu długoterminowego Zastaw rejestrowy na środkach trwałych, 16 weksli in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Nordic Investment Bank S.A. - - 31 grudnia 2015 r.

Inne zabezpieczenia, w tym dotyczące kredytów i pożyczek prezentowanych również w tabeli na poprzedniej stronie:

Lp.Nazwa jednostkiTytuł zabezpieczeniaRodzaj zabezpieczeniaPodmiot na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenieZadłużenie na 31.12.2015 r.Zadłużenie na 31.12.2014 r.Okres na jaki ustanowiono zabezpieczenie
1.ENEA Serwis Zabezpieczenie roszczeń z umowy na zakupy produktów i usług dokonywane przy użyciu Kart Flotowych Weksel in blanco PKN Orlen S.A. 202 64 bezterminowo
2.ENEA Serwis Zabezpieczenie umów leasingowych Weksel in blanco Pekao Leasing Sp. z o.o. - 498 27 października 2015 r.
3.ENEA Serwis Zabezpieczenie umowy na udzielanie gwarancji przetargowych Weksle in blanco PZU S.A. 458 1 131 21 lipca 2016 r.
4.ENEA Serwis Umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych Weksle in blanco TUiR Allianz Polska S.A. 3 128 3 139 20 listopada 2016 r.
5.Szpital Uzdrowiskowy „Energetyk” Zabezpieczenie pożyczki Weksle in blanco Siemens Finance Sp. z o.o. 4 029 4 785 30 września 2020 r.
6.ENEA Logistyka Zabezpieczenie umowy leasingowej Środki podlegające leasingowi M Leasing Sp. z o.o. - 369 21 stycznia 2017 r.
7.ENEA Pomiary   Zabezpieczenie umów leasingowych Weksel in blanco ING Lease Sp. z o.o. - 80 19 grudnia 2015 r.
8.PEC Oborniki Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW 1 965 2 166 20 czerwca 2023 r.
9.PEC Oborniki Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW 555 756 20 marca 2018 r.
10.Enea Wytwarzanie Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco NFOŚiGW 12 972 12 496 30 września 2018 r.
11.ENEA Wytwarzanie Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco Raiffeisen-Leasing Polska S.A. - 35 30 czerwca 2016 r.
12.ENEA Wytwarzanie Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii elektrycznej NFOŚiGW - 5 213 20 grudnia 2023 r.
13.ENEA Wytwarzanie Dotacja Weksel in blanco NFOŚiGW - - 30 listopada 2016 r.
14.MPEC Białystok Zabezpieczenie kredytu Weksel in blanco PKO BP S.A. 5 647 6 515 30 czerwca 2024 r.
15.MPEC Białystok Zabezpieczenie kredytu Weksel in blanco ING Bank Śląski S.A. 6 718 7 668 12 listopada 2026 r.
16.MPEC Białystok Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, umowa o przelew należności z tytułu dostarczania energii cieplnej WFOŚiGW 155 222 31 marca 2017 r.
17.MPEC Białystok Zabezpieczenie pożyczki Weksel in blanco, umowa o przelew należności z tytułu dostarczania energii cieplnej WFOŚiGW 636 959 30 kwietnia 2017 r.
18.LW Bogdanka Zabezpieczenie kredytu Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji mBank S.A. - - 22 maja 2017 r.
19.LW Bogdanka Zabezpieczenie pożyczki Weksle in blanco, cesja wierzytelności z umowy sprzedaży ciepła WFOŚiGW 21 303 - 31 lipca 2024 r.
20.LW Bogdanka Zabezpieczenie umowy programowej dotyczącej emisji obligacji Cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pekao S.A. 400 000 - 31 grudnia 2023 r.
21.LW Bogdanka Zabezpieczenie umowy o udzielenie gwarancji Cesja wierzytelności PKO BP S.A. - - 30 września 2021 r.
22.LW Bogdanka Zabezpieczenie umowy programowej dotyczącej emisji obligacji Cesja wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pekao S.A. 300 000 - 31 grudnia 2021 r.
23.MEC Piła Zabezpieczenie pożyczki Weksle in blanco, cesja wierzytelności WFOŚiGW 7 701 9 273 20 sierpnia 2020 r.