Jesteś tutaj

Wydobycie

Wydobycie Enea

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Enea przejęła LW Bogdanka w IV kwartale 2015 r. i konsoliduje jej wyniki od 1 listopada 2015 r. Poniższa tabela ma charakter informacyjny i przedstawia kluczowe dane dot. segmentu Wydobycia w ujęciu rocznym i w IV kwartale 2014 i 2015 r.

 

Wyszczególnienie2014 2015Zmiana IVQ 2014 IVQ 2015 Zmiana
Wydobycie brutto [tys. ton] 13 798 12 940 -6,2% 3 840 3 994 4,0%
Produkcja netto [tys. ton] 9 192 8 457 -8,0% 2 561 2 527 -1,3%
Sprzedaż węgla [tys. ton] 9 163 8 562 -6,6% 2 340 2 554 9,1%
Zapasy (na koniec okresu) [tys. ton] 306 228 -25,5% 306 228 -25,5%
Długość wykonanych wyrobisk [km] 29,8 20,0 -32,9% 5,7 4,4 -22,8%
Uzysk [%] 66,6% 65,4% -1,2 p.p. 66,7% 63,3% -3,4 p.p.
   

Główne przewagi konkurencyjne LW Bogdanka

  • Jeden z największych producentów węgla energetycznego w Polsce
  • Najnowocześniejsza w Polsce kopalnia węgla kamiennego
  • LW Bogdanka pomimo niskiej jakości miałów ma jedną z najwyższych rentowności, ze względu na uzyskiwane najniższe koszty jednostkowe, równocześnie sprzedając po cenach zbliżonych do producentów krańcowych w Polsce
  • Jedyna kopalnia zlokalizowana w południowo-wschodniej Polsce (renta lokacyjna). Położenie geograficzne LW Bogdanki daje przewagę konkurencyjną w dostawach do kilku elektrowni, w tym Elektrowni Kozienice
  • Charakterystyka złóż LW Bogdanka umożliwia wysoką wydajność wydobycia
  • Dostępność nowych zasobów - Spółka ubiega się o nowe koncesje w obszarach K-6, 7, Ostrów i Orzechów