Jesteś tutaj

Inwestycje planowane w 2016 r. w ramach aktualnie posiadanych aktywów

Wydobycie

Inwestycje rozwojowe

Pozyskanie nowych koncesji:

 • uzyskanie koncesji na użytkowanie górnicze w obszarze K-6 i K-7 złoża Cyców 
 • uzyskanie informacji geologicznej dotyczącej złoża Ostrów 
 • przeprowadzenie rozpoznania w obszarze Orzechów 

Utrzymanie parku maszynowego:

 • zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń 
 • modernizacje i remonty maszyn i urządzeń
Inwestycje operacyjne

Nowe wyrobiska i modernizacja istniejących:

 • wykonanie wyrobisk, głównie chodników przyścianowych, przecinek ścianowych oraz pozostałych wyrobisk technologicznych i udostępniających, umożliwiających eksploatację ścian w pokładach 385/2 ,391 i 389
 • przebudowy wyrobisk górniczych
Inne inwestycje

Inne inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe:

 • centralna klimatyzacja pola Bogdanka - kontynuacja prac dołowych
 • rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance
 • kontynuacja rozbudowy sieci elektroenergetycznych
 • modernizacja obiektów rozdzielni i stacji 110/6 kV
    

Wytwarzanie

Segment Elektrownie SystemoweNowe
 • Modernizacja bloków nr 4 oraz nr 5
 Kontynuowane
 • Budowa bloku energetycznego nr 11 
 • Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV – w zakresie kanałów spalin 
 • Zabudowa instalacji odazotowania spalin – SCR dla bloków nr 4-8 oraz nr 1-2 
 • Zabudowa instalacji odazotowania spalin SCR dla bloków Nr 9-10 
 • Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych 
 • Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle 
 • Modernizacja składowiska żużla i popiołu - modernizacja pola nr 5
Segment Ciepło
 • Zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8
Segment OZE
 • Kontynuacja budowy farmy wiatrowej Baczyna 14,1 MW oraz projektu rozbudowy farmy wiatrowej Bardy o maksymalnie 10 MW (projekt pn. Bardy II) 
 • Nabycie 100% udziałów spółki celowej Eco – Power sp. z o.o. (farma wiatrowa Skoczykłody - 36 MW) planowane jest do końca I kwartału 2016 r. 
 • Poszukiwanie nowych projektów inwestycyjnych i akwizycyjnych w ramach realizacji strategii polegającej na zwiększeniu mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych

Dystrybucja

Nowe
 • Budowa GPZ Choszczno II 
 • Budowa GPZ Śmiłowo 
 • Przebudowa GPZ Pniewy 
 • Przebudowa GPZ Niemierzyn 
 • Przebudowa GPZ Tanowska 
 • Przebudowa GPZ Załom 
 • Przebudowa GPZ Stargard Wschód
Kontynuowane
 • Realizacja programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych (AMI) 
 • Realizacja programu poprawy niezawodności pracy sieci 
 • Realizacja projektu System Informacji o Sieci 
 • Realizacja projektu wdrożenia systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej w standardzie TETRA 
 • Przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Pniewy-Sieraków 
 • Budowa linii kablowej wysokiego napięcia Świnoujście-Warszów 
 • Przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Pakość-Żnin 
 • Przebudowa linii napowietrznej wysokiego napięcia Łobez-Resko