Jesteś tutaj

35. Przychody ze sprzedaży netto

 31.12.201531.12.2014
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 5 730 791 6 220 527
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych 2 964 470 2 860 165
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 85 341 107 626
Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i usług 146 257 111 509
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia 15 823 47 076
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 - 32 936
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych 293 147 257 508
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej 275 118 212 961
Przychody ze sprzedaży węgla 219 548 -
Przychody ze sprzedaży gazu 117 897 5 087
Razem przychody ze sprzedaży netto 9 848 392 9 855 395