Jesteś tutaj

Obrót

 34 nowoczesne Biura Obsługi Klienta

Poniższy schemat prezentuje zależności operacyjne pomiędzy spółkami z Grupy Enea oraz partnerami biznesowymi i Klientami w segmencie Obrotu:

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym realizowana jest w głównej mierze przez Enea SA 1). W 2015 r. Spółka utrzymała sprzedaż energii elektrycznej Klientom biznesowym i Klientom z gospodarstw domowych na poziomie roku ubiegłego, a także znacząco zwiększyła sprzedaż paliwa gazowego, w szczególności do odbiorców biznesowych. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu do oferty nowych produktów oraz realizacji działań promocyjnych komunikujących ofertę Spółki.

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym Enea SA w latach 2010-2015

1) Rozszerzenie działalności w segmencie Obrotu o sprzedaż gazu ziemnego nastąpiło w IV kwartale 2014 r.

W 2015 r. głównymi źródłami zakupu energii elektrycznej przez segment Obrotu (Enea SA oraz Enea Trading) były: rynek wewnętrzny i bilansujący (46% łącznych zakupów) oraz rynek terminowy i SPOT (46% łącznych zakupów). Zakupiona energia była w 2015 r. sprzedawana głównie do Klientów finalnych, których udział w całkowitej sprzedaży wynosił 59%.

Poniższe wykresy przedstawiają kierunki zakupu i sprzedaży energii elektrycznej przez segment Obrotu 1):

 Wolumen 2015 [TWh]
Rynek terminowy i SPOT 13,4
Rynek lokalny 2,3
Pozostałe 2) 13,2
RAZEM 28,9
 

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego

 Wolumen 2015 [TWh]
Klient detaliczny 17,0
Rynek wewnętrzny 2,5
Pozostałe 3) 9,4
RAZEM 28,9

1) Rozszerzenie działalności w segmencie Obrotu o sprzedaż gazu ziemnego nastąpiło w IV kwartale 2014 r.
2) Rynek wewnętrzny i bilansujący
3) Sprzedaż hurtowa na rynku terminowym i SPOT, sprzedaż hurtowa zewnętrzna, rynek bilansujący