Jesteś tutaj

Ład korporacyjny Grupy Enea

W roku 2013 w Grupie Kapitałowej Enea rozpoczęto proces tworzenia nowego modelu ładu korporacyjnego, intensyfikacja prac przypadła na lata 2014-2015. Na koniec roku sprawozdawczego proces wdrażania biznesowego nowego modelu ładu korporacyjnego został zakończony.

Nowy ład korporacyjny Grupy Enea to transparentny, planowany, jednolity i bezpieczny pod względem formalno-prawnym mechanizm podejmowania decyzji wewnątrz Grupy przez właściwe organy korporacyjne, zapewniający wybór optymalnej biznesowo decyzji.

Komitety i Piony Zarządcze w Grupie Enea – stan na 31 grudnia 2015 r

Korzyści wynikające z wdrożenia nowego ładu korporacyjnego Grupy Enea