Jesteś tutaj

5. Skład Grupy Kapitałowej – wykaz jednostek zależnych

Nazwa i adres spółki Udział ENEA S.A.
w całkowitej liczbie głosów w %
31.12.2015
Udział ENEA S.A.
w całkowitej liczbie głosów w %
31.12.2014
1.ENEA Operator Sp. z o.o.
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
100 100
2.ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1
100 100
3.ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 5
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
100 100
4.ENEA Trading Sp. z o.o.
Świerże Górne, gmina Kozienice, Kozienice 1
100 100
5.Hotel „EDISON” Sp. z o.o.
Baranowo k/Poznania
-10 100
6.Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o.
Inowrocław, ul. Wilkońskiego 2
100 100
7.ENEA Logistyka Sp. z o.o. 4
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
100 100
8.ENEA Serwis Sp. z o.o. 2
Lipno, Gronówko 30
100 100
9.ENEA Centrum Sp. z o.o.
Poznań, ul. Górecka 1
1007 100
10.ENEA Pomiary Sp. z o.o. 3
Poznań, ul Strzeszyńska 58
100 100
11.ENERGO-TOUR Sp. z o.o. w likwidacji
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
1006 99,92
12.ENEA Innovation Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Jana Pawła II 25
10011 -
13.Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.
Bogdanka, Puchaczów
65,9913 -
14.Annacond Enterprises Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Jana Pawła II 25
61 61
15.„Ecebe” Sp. z o.o. w likwidacji
Augustów, ul. Wojciech 8
-1 1001
16.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Oborniki, ul. Wybudowanie 56
99,919 99,919
17.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Białystok, ul. Warszawska 27
86,369 86,369
18.Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Piła, ul. Kaczorska 20
71,119 71,119
19.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód Sp. z o.o.
Białystok, ul. Starosielce 2/1
1008 -
20.Centralny System Wymiany Informacji Sp. z o.o.
Poznań, ul. Strzeszyńska 58
10012 -
21.EkoTRANS Bogdanka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
65,9914 -
22.RG Bogdanka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
65,9914 -
23.MR Bogdanka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
65,9914 -
24.Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.
Bogdanka, Puchaczów
58,5314 -

1 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.; 30 stycznia 2015 r. spółka „Ecebe” Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z KRS.

2 – 20 stycznia 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki EP PUE Energobud Leszno Sp. z o.o. na ENEA Serwis Sp. z o.o.

3 – 26 stycznia 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki ENERGOMIAR Sp. z o.o. na ENEA Pomiary Sp. z o.o.

4 – 29 stycznia 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki BHU Sp. z o.o. na ENEA Logistyka Sp. z o.o.

5 – 20 lutego 2015 r. w KRS zmieniono nazwę spółki ENEOS Sp. z o.o. na ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

6 – 23 i 25 lutego 2015 r. ENEA S.A. zakupiła 16 udziałów w kapitale zakładowym spółki ENERGO-TOUR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu stanowiących 0,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki. 30 marca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, uchwała weszła w życie 1 kwietnia 2015 r. 5 listopada 2015 r. został złożony wniosek do KRS o wykreślenie spółki.

7 – 29 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ENEA Centrum Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 503 tys. zł poprzez utworzenie nowych 5 025 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały objęła ENEA S.A.

8 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Spółka powstała 9 czerwca 2015 r. 98% udziałów objęła spółka ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. a 2% ENEA Logistyka Sp. z o.o.

9 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

10 – 30 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Hotel EDISON Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 70 tys. zł poprzez utworzenie nowych 141 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały objęła ENEA S.A. 18 grudnia 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów spółki Hotel EDISON Sp. z o.o. oraz doszło do przeniesienia własności udziałów Spółki na inwestora.

11 – ENEA Innovation Sp. z o.o. została zawiązana 29 września 2015 r., rejestracja w KRS nastąpiła 4 grudnia 2015 r.

12 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce ENEA Operator Sp. z o.o. Spółka powstała 18 września 2015 r. 95% udziałów objęła spółka ENEA Operator Sp. z o.o. a 5% ENEA Pomiary Sp. z o.o., 10 listopada 2015 r. ENEA Operator Sp. z o.o. nabyła od ENEA Pomiary Sp. z o.o. 1 udział spółki Centralny System Wymiany Informacj Sp. z o.o. (CSWI), tym samym stała się 100% udziałowcem spółki CSWI. 9 grudnia 2015 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów pomiędzy ENEA Operator sp. z o.o. a 4 spółkami dystrybucyjnymi (RWE STOEN, ENERGA - OPERATOR, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja). W wyniku powyższej transkacji podmioty będę miały po 20% udziałów w kapitale Spółki. Do przeniesienie udziałów dojdzie m.in. pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa UOKiK na koncentrację.

13 – 26 października 2015 r. zostało wykonane zlecenie kupna akcji spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., transakcja została rozliczona w całości 29 października 2015 r.

14 – spółka pośrednio zależna poprzez udziały w spółce Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.