Jesteś tutaj

Enea w liczbach

Wydobycie

 • 15% udziału w rynku węgla energetycznego
 • 8,5 mln ton rocznej produkcji netto węgla
 • 8,6 mln ton rocznej sprzedaży węgla
 • 3 pola wydobywcze – główne i peryferyjne
 • 20,0 km wykonanych wyrobisk

Wytwarzanie

 • 9% udziału w wytwarzaniu energii
 • 16 TWh rocznego potencjału wytwórczego
 • 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej
 • 1.075 MWe brutto mocy budowanego bloku nr 11
 • 925 MWt zainstalowanej mocy cieplnej

Dystrybucja

 • 14% udziału w rynku dystrybucji energii elektrycznej
 • 17,9 TWh energii rocznie dostarczonej do Klientów
 • 58,2 tys. km2 obszaru dystrybucji energii
 • 134 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
 • 37 tys. stacji elektroenergetycznych

Obrót

 • 13% udziału w sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym
 • 16 TWh rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym
 • 1 TWh rocznej sprzedaży paliwa gazowego odbiorcom detalicznym
 • 2,4 mln odbiorców energii
 • 34 Biura Obsługi Klienta