Jesteś tutaj

43. Zysk na akcję

 01.01.2015-31.12.201501.01.2014-31.12.2014
(Strata)/zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (434 857) 908 319
Średnioważona liczba akcji zwykłych 441 442 578 441 442 578
(Strata)/zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) (0,99) 2,06
(Strata)/zysk rozwodniony na akcję (w zł na jedną akcję) (0,99) 2,06