Jesteś tutaj

28. Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe

 31.12.201531.12.2014
     
Długoterminowe    
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 215 699 167 026
Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych 433 043 454 084
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 25 940 16 247
  674 682 637 357
Krótkoterminowe    
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji 14 890 11 359
Rozliczenie przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych 65 891 56 917
Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu usług modernizacji oświetlenia drogowego 687 1 318
Kontrakty budowlane - wycena 2 198 3 104
  83 666 72 698

Harmonogram rozliczenia międzyokresowego przychodów 
 31.12.201531.12.2014
Do jednego roku 83 666 72 698
Od jednego do pięciu lat 142 664 129 122
Powyżej pięciu lat 532 018 508 235
  758 348 710 055