Jesteś tutaj

20. Prawa do emisji CO2

Stan na początek okresu31.12.201531.12.2014
Wartość brutto 208 720 190 566
Wartość bilansowa netto 208 720 190 566
     
Zmiany w okresie 12 miesięcy    
Nabycie 217 681 186 080
Umorzenie praw do emisji (107 456) (107 029)
Sprzedaż (10 268) (55 500)
Pozostałe zmiany (1 156) (5 397)
     
Stan na koniec okresu    
Wartość brutto 307 521 208 720
Wartość bilansowa netto 307 521 208 720