Jesteś tutaj

Wykaz akcji i udziałów podmiotów z Grupy Kapitałowej Enea w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

Imię i nazwiskoFunkcjaLiczba posiadanych akcji Enea SA wg stanu na 31 grudnia 2015 r.Liczba posiadanych akcji Enea SA wg stanu na 21 marca 2016 r.
Wiesław Piosik Członek Zarządu 4 140 4 140
Tadeusz Mikłosz Członek Rady Nadzorczej 4 140 4 140

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego pozostałe osoby zarządzające oraz nadzorujące nie posiadają akcji Enea SA.

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji lub udziałów w podmiotach zależnych Enea SA.