Jesteś tutaj

Centrum Usług Wspólnych

Podnoszenie efektywności obszaru wsparcia

W Grupie Kapitałowej Enea usługi wsparcia są realizowane przez Enea Centrum. W roku 2015 kontynuowano budowę efektywnego Centrum Usług Wspólnych w zakresie funkcji wsparcia, takich jak:

 • obsługa Klienta
 • IT
 • finanse i księgowość
 • kadry
 • logistyka
 • windykacja

Ponadto, w ramach obszaru CUW scentralizowano działania w zakresie:

 • koordynacji obsługi prawnej
 • administracji i rozwoju serwisów internetowych Spółek GK Enea
 • elektronicznego obiegu dokumentów zobowiązaniowych i delegacji

W 2015 r. w poszczególnych obszarach wprowadzano zmiany w organizacji pracy, wdrażano nowe systemy informatyczne, które w dalszej perspektywie pozwolą na optymalizację procesów i podnoszenie efektywności realizowanych zadań. Enea Centrum prowadzi szereg projektów optymalizacyjnych, których celem jest obniżenie kosztów i podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz pozostałych spółek z GK Enea.

Od 1 stycznia 2016 r. przejęto obsługę w zakresie usług wsparcia z kolejnych trzech spółek GK Enea – Enea Serwis, Enea Pomiary i Enea Oświetlenie.

2015 rokiem optymalizacji i poprawy efektywności

 • Centralizacja i optymalizacja efektywnościowa procesów biznesowych – obniżanie kosztów jednostkowych
 • Rozszerzenie świadczonych usług na kolejne Spółki z GK Enea
 • Wdrażanie systemów IT wspierających pracę w poszczególnych obszarach
 • Rozbudowa katalogu usług – centralizacja kolejnych funkcji wsparcia