Jesteś tutaj

Strategia inwestycyjna

W 2015 r. dokonano aktualizacji strategii na lata 2014-2020, w której m.in. zaadresowano zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych. Aktualizacja strategii nie wpłynęła przy tym na poziom inwestycji zaplanowanych w 2015 r. Niemniej jednak w IV kwartale 2015 r. doszło do nabycia przez Enea SA pakietu akcji spółki LW Bogdanka stanowiącego 64,57% kapitału zakładowego. Po włączeniu LW Bogdanka do GK Enea w ramach obszaru Wydobycie wykazano nakłady w łącznej wysokości 51,1 mln zł (nakład poniesiony w listopadzie i grudniu 2015 r.). Poniesione w 2015 r. nakłady inwestycyjne zwiększyły się r/r o 288,6 mln zł.

Nakłady inwestycyjne [mln zł]20142015Zmiana %Plan 2016
Wydobycie - 51,1 - 437,9
Wytwarzanie 1 845,6 1 954,9 5,9% 1 969,5
Blok 11 1 096,8 1 385,8 26,3% 1 211,8
OZE 13,1 94,3 619,8% 298,8
Dystrybucja 825,7 925,1 12,0% 847,7
Wsparcie i inne 91,6 120,4 31,4% 155,1
RAZEM 2 762,9 3 051,5 10,4% 3 410,2
   

Nakłady inwestycyjne