Jesteś tutaj

49. Zatrudnienie

 12 miesięcy zakończonych12 miesięcy zakończonych
 31.12.201531.12.2014
Stanowiska robotnicze 5 381 5 016
Stanowiska nierobotnicze 5 366 5 188
RAZEM 10 747 10 204

Dane zawarte w tabeli przedstawiają zatrudnienie w etatach. Stanowiska menedżerskie zostały zakwalifikowane do stanowisk nierobotniczych.