Jesteś tutaj

Przejęcie LW Bogdanka

Zabezpieczenie stabilnych dostaw taniego paliwa jest kluczowym sposobem utrzymania rentowności wytwarzania konwencjonalnego - czynniki wywołujące potrzebę poszukiwania rentownego wydobycia

Wytwarzanie z węgla kamiennego jest obecnie na granicy rentowności

 • Średnia marża brutto w 2014 r. wyniosła 2% a w ostatnich latach obserwowano znaczne pogorszenie wytwarzania energii z węgla kamiennego (marża brutto 2% w 2014 r. względem 14% jeszcze w 2011 r.)
 • Obecnie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny są wypychane z rynku przez wytwarzanie na węglu brunatnym

Presja na dochodowość będzie się zwiększać

 • Polityka UE - systemy wsparcia energii z OZE, polityka CO2, połączenia transgraniczne - sprawiają, że wytwarzanie energii z węgla kamiennego będzie wystawione na coraz większą presję na dochodowość
 • Presja na obniżenie kosztów zmiennych wytwarzania energii to jest na obniżenie cen paliwa

Jednocześnie plany inwestycyjne w wytwarzanie oparte o węgiel są znaczne

 • Strategia energetyki w Polsce zakłada plany inwestycyjne w źródła wytwórcze energii na węgiel kamienny
 • Zdolność finansowa do realizacji tych inwestycji musi zapewnić odtworzenie i bezpieczeństwo dostaw energii - ryzyko naruszenia warunków finansowania

Implikacje dla grup energetycznych

 • Spółki energetyczne muszą dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych, które zoptymalizują efektywność (koszt wydobycia, transport, jakość węgla, dopasowanie technologiczne) i bezpieczeństwo dostaw do aktywów wytwórczych
 • Bez efektywnych kosztowo źródeł wytwórczych na węgiel kamienny, elektrownie węglowe będą miały wysokie koszty zmienne i zostaną zmarginalizowane oraz automatycznie zmniejszą rynek krajowy dla węgla kamiennego, co spowoduje dalsze pogłębienie nadpodaży miałów energetycznych

Podstawowe korzyści dla Enei z tytułu przejęcia LW Bogdanka

1. Zabezpieczenie rentownego wytwarzania energii z węgla

 • Transakcja zakupu LW Bogdanka powinna być postrzegana jako transakcja forward na zakup węgla po okazyjnej cenie, całkowicie dostosowanego pod względem technologicznym do spalania w Elektrowni Kozienice

2. Kontrola nad kluczowym dostawcą

 • W 2014 r. dostawy z LW Bogdanka do Enea wyniosły ok. 70% całości zapotrzebowania, ale historyczny i prognozowany udział długoterminowy bliższy jest 80%
 • Minimalizacja ryzyka przejęcia
 • Wpływ na kształtowanie kosztu węgla do własnych bloków

3. Perspektywy dalszego wzrostu wartości

 • Poprawa wskaźników zadłużenia
 • Enea ma możliwość wprowadzenia dalszej poprawy efektywności LW Bogdanka (optymalizacja operacyjna)
 • Synergie operacyjne:
  • optymalizacja kosztów transportu
  • wspólne zakupy
  • optymalizacja zarządzania utrzymaniem
  • optymalizacja funkcji wsparcia
 • Synergie inwestycyjne

Wezwanie Enea na akcje LW Bogdanka zakończyło się pełnym sukcesem

 

Podsumowanie wezwaniaParametry
Liczba nabytych akcji 21 962 189
Udział w łącznej liczbie akcji 64,57%
Obecne zaangażowanie Enei w LW Bogdanka 66%
Udział akcji, na które złożono zapisy 86,63%
Cena zapłacona za nabyte akcje 1 480 031 916,71 zł