Jesteś tutaj

Polityka dywidenda

Zgodnie z przyjętą i realizowaną w latach ubiegłych polityką dywidendową, dywidenda wypłacana jest przez Enea SA stosownie do wielkości wypracowanego zysku oraz możliwości finansowych Spółki po uwzględnieniu planowanych nakładów inwestycyjnych. Zgodnie z tą polityką w latach ubiegłych dywidenda wypłacana była na poziomie od 30% do 60% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea SA. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie podjął decyzji w sprawie dywidendy.

Dywidenda wypłacona z zysku za lata 2008-2014 (dane nie zostały przekształcone)

 Wyszczególnienie2008200920102011201220132014
Jednostkowy zysk netto [mln zł] 203,8 305,4 364,4 355,2 522,7 833,5 696,6
Łączna dywidenda [mln zł] 203,1 167,7 194,2 211,9 158,9 251,6 207,5
Wartość dywidendy na akcję [zł] 0,46 0,38 0,44 0,48 0,36 0,57 0,47
Wartość zysku na akcję [zł] 0,46 0,69 0,83 0,80 1,18 1,89 1,58
Stopa wypłaty dywidendy 99,6% 54,9% 53,3% 59,7% 30,4% 30,2% 29,8%
Stopa dywidendy 2,0% 2,2% 2,6% 3,0% 2,5% 3,8% 3,4%