Jesteś tutaj

Inwestycje zrealizowane w 2015 r.

Wydobycie

 • Pozyskanie nowych koncesji:
  • pozyskanie koncesji na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża Ostrów
  • wykonanie otworu badawczego OS-1 w obszarze złoża Ostrów
  • przygotowanie projektu robót wiertniczych dla otworu OS-4
 • Utrzymanie parku maszynowego - zakup i montaż maszyn i urządzeń
 • Zakup i montaż kompleksów ścianowych:
  • zakup i montaż kompleksu strugowego-4 dla ściany 1/I/385 umożliwiającego eksploatację ścian wydobywczych o długości 318 m
  • zakończenie montażu i uruchomienie kompleksu strugowego-4, ściana 1/I/385 zapoczątkowała eksploatację pokładu 385 w polu I
  • budowa nowych wyrobisk
  • modernizacja istniejących wyrobisk
 • Inne inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe, m.in.:
  • budowa centralnej klimatyzacji pola Bogdanka
  • rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla
  • rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
  • kontynuacja rozbudowy sieci elektroenergetycznych

 

Wytwarzanie

 • Kolejne etapy budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1.075 MW
 • Blok nr 7 – modernizacja oraz zakończenie zabudowy instalacji odazotowania spalin – SCR
 • Modernizacja bloku nr 1 – modernizacja odtworzeniowa bloku wraz z zabudową instalacji SCR
 • Modernizacja bloku nr 2 – modernizacja odtworzeniowa bloku wraz z zabudową instalacji SCR
 • Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV – uruchomienie instalacji odsiarczania (od 1 stycznia 2016 r. odsiarczanych 100% spalin)
 • Modernizacja wirnika rezerwowego dla generatorów 500 MW
 • Budowa instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok
 • Instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego w Elektrociepłowni Białystok
 • Budowa gazowego bloku kogeneracyjnego w MEC Piła

Dystrybucja

 • Zakończenie realizacji szeregu inwestycji na wysokim i średnim napięciu związanych z rozbudową, automatyzacją i modernizacją stacji oraz sieci elektroenergetycznych:
  • budowa: RS Worowo, RS Chocicza oraz GPZ Krzywiń wraz z liniami zasilającymi WN
  • przebudowa: GPZ Rąbinek, GPZ Chojnice Przemysłowa, GPZ Śrem HCP oraz GPZ Sulechów
  • budowa linii napowietrznej WN Dolna Odra-Chlebowo
  • przebudowa linii napowietrznych WN: Międzychód-Sieraków, Załom-Goleniów, Drezdenko-Drawski Młyn oraz Września-Miłosław
 • Usprawnienie procesów przyłączeniowych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu wykorzystywanych urządzeń elektroenergetycznych na środowisko
 • Zwiększanie efektywności obszaru Dystrybucji – uporządkowanie kompetencji spółek wspierających Enea Operator w realizacji jej zadań podstawowych, usprawnianie procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • Rozwój narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie siecią