Jesteś tutaj

Program poprawy efektywności i perspektywy rozwoju w 2016 r.

Program poprawy efektywności

Oszczędności w segmencie [mln zł]20142015RAZEM
Wytwarzanie 133 177 310
Dystrybucja 102 167 269
Pozostałe 17 8 25
RAZEM 252 352 604

Inicjatywy, dzięki którym udało się osiągnąć oszczędności w latach 2014-2015:

  • Optymalizacja procesów biznesowych - CUW
  • Racjonalizacja usług obcych
  • Zarządzanie majątkiem - optymalizacja majątku trwałego
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - PDO

Inicjatywy planowane na 2016 r.:

  • Poprawa efektywności
  • Zwiększenie wykorzystanie zasobów wewnątrz Grupy Kapitałowej w celu optymalizacji kosztów
  • Likwidacja non-core
  • Synergia kompetencji

Perspektywy rozwoju w 2016 r.

SegmentPerspektywa 2016 r. vs 2015 r.Główne czynniki
Wydobycie Spadek (-) Spadek ceny węgla
(+) Budowa nowych chodników
(+) Modernizacja majątku
(+) Stała poprawa efektywności
Energetyka konwencjonalna Neutralna (-) Spadek cen energii
(-) Niższy limit darmowych CO2
(+) Spadek cen węgla
(+) Wzrost produkcji energii elektrycznej
(+) Optymalizacja procesów wewnętrznych
Odnawialne Źródła Energii Wzrost (-) Spadek ceny i wolumenu Praw Majątkowych OZE
(+) Wzrost produkcji energii elektrycznej
(+) Optymalizacja kosztów Obszaru Woda
Dystrybucja Spadek (-) Spadek WACC do poziomu 5,675% może wpłynąć na obniżenie EBITDA o ok. 58 mln zł
(-) Spadek wolumenu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej w Taryfie
(+) Optymalizacja zarządzania w segmencie
(+) Prace nad poprawą jakości usług SAIDI i SAIFI
Obrót Spadek (-) Zagrożenie ze strony nowych sprzedawców energii
(+) Rozwój kanałów sprzedaży
(+) Rozwój oferty produktowej
(-) Spadek ceny gazu w wyniku załamania cen ropy naftowej
(-) Spadek ceny sprzedaży energii elektrycznej