Jesteś tutaj

Notowania

Notowania akcji Enea SA na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcje Enea SA notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) od 17 listopada 2008 r. Udział akcji Spółki w indeksach na 30 grudnia 2015 r. 1)

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące akcji Spółki w 2015 r.

Kluczowe dane dotyczące akcji:2014 2015
Kurs maksymalny [zł] 18,11 17,48
Kurs minimalny [zł] 12,42 10,56
Kurs ostatni [zł] 15,20 11,30
Kapitalizacja na koniec okresu [mln zł] 6 710 4 988,30
Kapitalizacja Enea SA na tle krajowych spółek notowanych na GPW na koniec okresu [%] 1,14 0,97
Wartość księgowa [mln zł] 12 013,84 12 647,12
C/Z [kapitalizacja giełdowa/zysk netto] 7,5 5,5
C/WK [kapitalizacja giełdowa/wartość księgowa] 0,56 0,39
Stopa zwrotu na koniec okresu [%] 16,02 -23,23
Stopa dywidendy [%] 3,8 4,2
Wartość obrotów [mln zł] 2 209,55 1 653,22
Udział w obrotach [%] 1,08 0,81
Wskaźnik obrotu [%] 32,70 25,50
Średni wolumen na sesję 577 709 449 510
Średnia liczba transakcji na sesję 585 1 081
Średni spread [pb] 24 20
Wolumen [szt.] 143 849 603 44 317 932

3 grudnia 2015 r. GPW wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na akcje Enei. Dla wszystkich nowych kontraktów mnożnik wynosi 100 (na każdy kontrakt przypada 100 akcji). Wartość kontraktu obliczana jest jako iloczyn kursu kontraktu i mnożnika. Dla akcji zostały wprowadzone do obrotu 3 serie kontraktów terminowych, których daty wygasania to: 18 grudnia 2015 r., 18 marca 2016 r. i 17 czerwca 2016 r.

1) 30 grudnia 2015 r. był ostatnim dniem notowań na GPW w 2015 r.

Notowania akcji Enea SA w latach 2013-2015

Notowania akcji Enea SA w latach 2013-2015

Zmiana kursu akcji Enea SA w porównaniu do zmian indeksów WIG20 i WIG-Energia

Zmiana kursu akcji Enea SA w porównaniu do zmian indeksów WIG20 i WIG-Energia

W okresie od 1 stycznia do 30 grudnia 2015 r. kurs akcji Enei spadł z 15,39 zł do 11,30 zł, tj. o 4,09 zł, czyli 26,57%. Najwyższy kurs w tym okresie akcje Enei osiągnęły 15 maja, natomiast najniższy – 15 grudnia 2015 r.