Jesteś tutaj

Działania do zrealizowania w 2016 r.

Obszar Handlu Detalicznego

 • Optymalizacja kanałów sprzedaży, w tym uruchomienie platformy e-commerce
 • Rozwój i optymalizacja oferty produktowej
 • Kontynuacja kampanii marketingowych dla Klientów masowych
 • Aktywizacja działań promocyjnych na sponsorowanych wydarzeniach
 • Rozwój systemów analitycznych i operacyjnych wspierających sprzedaż

Obszar Obsługi Klienta

 • Zakończenie procesu migracji danych Klientów do centralnego systemu bilingowego – SKOK-O, SKOK-D
 • Uruchomienie nowych, elektronicznych kanałów Obsługi Klientów – e-BOK, e-Faktura dla Klientów z całego obszaru
 • Uruchomienie nowych subserwisów wszystkich Spółek GK Enea w serwisie internetowym Grupy Enea
 • Optymalizacja sieci BOK, wizualizacja wybranych BOK
 • Dalszy rozwój Contact Center, nawiązanie współpracy z partnerem zewnętrznym
 • Zbudowanie Centrów Kompetencyjnych w Pionie Wsparcia oraz Rozliczeń

Obszar Handlu Hurtowego

 • Opracowanie i wdrożenie modelu cenowych ścieżek długoterminowych dla produktów notowanych na rynkach hurtowych
 • Doskonalenia narzędzi i metod zarządzania portfelem i zabezpieczania pozycji w ramach pełnego łańcucha wartości dodanej w zakresie handlu energią elektryczną, produktami pochodnymi oraz gazem ziemnym
 • Rozwój systemów tradingowych oraz ich integracja z systemami wykorzystywanymi w GK Enea
 • Opracowanie kompleksowej strategii zabezpieczenia portfela praw majątkowych OZE dla GK Enea
 • Kontynuacja realizacji projektu Handel i Logistyka Paliw
 • Kontynuacja rozwoju kompetencji na rynku niemieckim