Jesteś tutaj

Wysokość wynagrodzeń

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu Enea SA pobierane w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., z którymi Spółka zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Nazwisko i imięFunkcjaWynagrodzenie netto w zł (bez VAT) 1)Świadczenia dodatkowe 2)
Wiesław Piosik p.o. Prezesa Zarządu 3) 16 715,75 -
Dalida Gepfert Członek Zarządu 1 661 238,00 -
Grzegorz Kinelski Członek Zarządu 1 661 238,00 -
Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu 4) 3 012 803,87 -
Paweł Orlof Członek Zarządu 4) 2 537 098,17 -

1) W wynagrodzeniu zawarte są wszelkie tytuły wynikające z zawartych kontraktów i ujęte w kosztach Spółki, w tym także wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji
2) Świadczenia dodatkowe – zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego oraz kurs językowy
3) Rada Nadzorcza 7 grudnia 2015 r. delegowała Pana Wiesława Piosika pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki, jednakże nie dłużej niż na okres trzech miesięcy. W tym czasie nie była zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania, był wynagradzany na podstawie uchwały Rady Nadzorczej
4) Funkcja pełniona do 7 grudnia 2015 r.

 

W 2015 r. Członkowie Zarządu Enea SA nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych Enea SA.

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Enea SA w roku obrotowym 2015 przedstawia poniższa tabela:

L.p.Nazwisko i imięWynagrodzenie netto [zł]
1 Sławomir Brzeziński 41 454,96
2 Sandra Malinowska 41 454,96
3 Tadeusz Mikłosz 41 454,96
4 Małgorzata Niezgoda 41 454,96
5 Wojciech Klimowicz 20 616,04
6 Szymański Rafał 20 616,04
7 Monika Macewicz 15 044,14
8 Radosław Winiarski 14 375,52
9 Wiesław Piosik 3) 557,19
10 Wojciech Chmielewski 23 179,12
11 Jeremi Mordasewicz 20 838,92
12 Michał Kowalewski 20 838,92
13 Przemysław Łyczyński 20 838,92
14 Marian Gorynia 9 331,02
15 Tomasz Gołębiowski 8 135,00

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Enea SA w roku obrotowym 2015 pobierały wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.