I Kwartał

Enea pozyskała 1 mld zł dzięki uplasowaniu pierwszej emisji obligacji w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld zł.

II Kwartał

Enea rozpoczęła w maju działalność na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. Dzięki wyspecjalizowanej spółce Enea Trading jest obecna zarówno na rynku SPOT - EPEX SPOT, jak i na rynku terminowym - EEX.

III Kwartał

11 sierpnia Enea wypłaciła dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,47 zł na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3,2%.

IV Kwartał

29 października GK Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka, obejmując tym samym kontrolę operacyjną nad najbardziej efektywną polską kopalnią.

Konsekwentnie rozwijamy Grupę Enea i wykorzystujemy optymalnie jej zasoby w ramach prowadzonych działalności biznesowych.

EBITDA
 

2 129,871 mln zł
Zmiana 9,5%

EBIT
 

- 162,125 mln zł
Zmiana - 113,7%

Przychody ze sprzedaży netto

9 848,392 mln zł
Zmiana – 0,1%

Dług netto / EBITDA

1,8
Zmiana 260%

Jak powstaje nowoczesna elektrownia węglowa?
film produkcji Discovery Channel